InDesign scripting

InDesign taken automatiseren met scripts

Alle handelingen, bewerkingen en opmaaktaken die handmatig in InDesign gedaan worden door een eindgebruiker kunnen ook geautomatiseerd worden met een script. Als deze acties vaak herhaald moeten worden, kan een script veel tijdwinst opleveren. Maar ook ergernis en verminderde alertheid van de eindgebruiker voorkomen. Voor sommige handelingen kan er al in slechts enkele uren een script gebouwd zijn.
Vraag naar een prijsinschatting voor het maken van een script voor uw InDesign opmaaktaak.

Bewerkingen op basis van Excel-gegevens

Bepaalde bewerkingen kunnen gebaseerd zijn op gegevens uit een CSV-bestand. Bijvoorbeeld het al dan niet plaatsen van bepaalde afbeeldingen of teksten, waaronder prijsinformatie.

XML importeren voor grote documenten

Met behulp van scripts kunnen ook complete boeken, catalogi, handleidingen, folders, enz. automatisch opgebouwd worden. Gegevens kunnen uit een externe bron komen, bijvoorbeeld via XML. Indien nodig kan een XSL-transformatie (XSLT) toegepast worden. Voor grote systemen kan Adobe InDesign server ingezet worden.

InDesign handelingen/taken automatiseren met script/Javascript

Systeem met Adobe InDesign server

Mirotek heeft ervaring met het bouwen van een Adobe InDesign applicatie die automatisch handleidingen genereert met behulp van Adobe InDesign server. Dit systeem wordt door een van 's werelds grootste electronicaconcerns gebruikt.
In het kort:

 • De invoer voor InDesign is XML dat van een extern systeem dat via HTTP wordt opgevraagd. Het bestand bevat tekst in meerdere talen.
 • PHP pagina's bereiden het renderen voor (voor onmiddelijke rendering, of als batch job)
 • InDesign server wordt geactiveerd om een renderactie te starten.
 • De opmaakt wordt in templates en paragraafstijlen vastgelegd, zodat het fine-tunen van de layout onafhankelijk is van de scripts.
 • Plaatjes worden op 'uitvouwbladen' geplaatst, of verankerd aan de tekst. In dat geval zal het script overlappende plaatjes voorkomen.
 • PHP pagina's handelen het resultaat af door het naar een extern systeem te zenden.

En ook:
 • InDesign server voor het genereren van boeken.
 • InDesign server als onderdeel van een web-to-print oplossing.
 • Een monitorpagina die de InDesign server job queue toont. De pagina wordt automatisch bijgewerkt.
 • HTML naar PDF conversie via InDesign server
 • Data merge / mail merge

Opdrachtgevers Adobe InDesign server

 • Philips, als WoodWing Authorized Developer.
  Automatisch handleidingen opbouwen.
 • Keesing (Denksport/Puzzelsport, Telegraaf; i.s.m. Easy Media Support)
  Automatisch puzzelpagina's opbouwen.
 • IBM Hong Kong voor WOOX
  Automatisch handleidingen opbouwen.
 • Marvia
  InDesign server als onderdeel van een web-to-print oplossing. Een dashboard toont de status.
 • Een toonaangevend Europees bedrijf dat oplossingen biedt voor het onderwijs. Rol: InDesign server specialist.
 • Nike

Opdrachtgevers Adobe InDesign scripts

 • Een bedrijf dat zonwering en raamdecoratie levert
  Dealer-specifieke prijslijsten
 • Een marketing- en communicatiebureau
  Maak in alle documenten van een boek dezelfde lagen zichtbaar als in het 1e document. En werk de inhoudsopgave bij.
  Werk in een document verwijzingen naar pagina's in andere InDesign documenten bij, als er pagina's zijn toegevoegd in zo'n (ander) document.
 • Een organisatie voor o.a. examinering en certificering
  Importeer gegevens uit een systeem (via XML), en maak de pagina's zo goed mogelijk op.
 • Een modeketen
  Importeer gegevens uit een CSV-bestand en plaats bepaalde logo's op een bepaald template.
  Exporteer losse pagina's als PDF met gekozen PDF presets.
  Personaliseer een productfolder door het plaatsen van klantspecifieke onderdelen bij een generiek basisdeel.
 • Diverse uitgeverijen, via Easy Media Support.
 • ECI
  Lees een CSV-bestand uit, plaats genoemde teksten en afbeeldingen daaruit, en maak deze op volgens instructies uit het CSV-bestand.
 • Webshop met veel gepersonaliseerde producten
  Automatiseer de verwerking van veel afbeeldingen op producten (Photoshop script).
 • Valkenet Media
  Herpositioneren van geselecteerde onderdelen.
 • Een grafisch ontwerpbureau
  Onderzoek automatische opmaak met InDesign op basis van XML dat is geëxporteerd uit een ander systeem.
 • Marvia
  InDesign communiceert via scripts en JSON met een webserver voor het verkrijgen van plaatsinformatie. Het InDesign script plaatst de betreffende informatie op de juiste posities.
 • Een uitgeverij
  Boeken in docbook XML-formaat inlezen in InDesign voor uitvoer naar PDF.
 • Een communicatiebureau / internetbureau
  Een InDesign-script genereert automatisch gemeentelijke invulformulieren in PDF-formaat die goed toegankelijk zijn (voorleesbaar).

Neem contact op met een ZZP-er/freelance Adobe InDesign ontwikkelaar (scripter).

WoodWing authorized developer

Opdrachtgevers WoodWing Enterprise server

Enkele grote Nederlandse uitgeverijen via Easy Media Support.
Functionaliteit: o.a.
 • Import in, en export uit WoodWing Enterprise server via Javascript in InDesign.
 • Export (Dossier/Layout/Article) vanuit WoodWing Enterprise server naar XML/NewsML bestanden.
 • Het kopieren van dossiers/layouts en hun gerelateerde layouts/artikelen van een bepaalde uitgave naar een andere uitgave (issue).

Overige opdrachtgevers

Opdrachtgevers voor andere diensten.

English: Adobe InDesign javascript developer

LET  DEVELOPMENT POSSIBILITIES  WORK FOR YOU

Meer weten?